Behandelvormen en werkwijze

Psychologenpraktijk Van Daatselaar biedt kortdurende behandeling bij diverse klachten. Wij behandelen jongeren vanaf 18 jaar, volwassenen en senioren. Behandelingen zijn conform de GGZ Zorgstandaarden. Een zorgstandaard beschrijft in algemene termen vanuit het perspectief van de patiënt wat goede zorg en ondersteuning inhoudt voor mensen met een bepaalde psychische aandoening gedurende het gehele zorgproces. Een zorgstandaard geeft de (landelijke) norm waar multidisciplinaire, integrale zorg bij psychische aandoeningen aan moet voldoen. Cliëntversies van deze zorgstandaarden kunt u lezen op www.thuisarts.nl

Voorbeelden van klachten waarvoor u bij ons terecht kunt zijn:
Angst- en paniekaanvallen
Depressieve klachten
Onzekerheid
Traumatische ervaringen
Piekeren
Stress- en spanningsklachten
Burn Out
Rouwverwerking
Problemen met aanpassing aan ingrijpende veranderingen in het leven.

In de intakefase inventariseren wij samen met u de problemen. We proberen een beeld te krijgen van de factoren die het probleem veroorzaken en/of in stand houden. Eventueel, indien gewenst, kan een naaste worden gevraagd om mee te komen naar een gesprek. Regelmatig zien we dat het betrekken van een naaste zinvol kan zijn in zowel de intakefase, de behandeling als de terugvalpreventie. In de intake- en afsluitfase nemen we ook enkele testen af.

Vervolgens stellen we samen een behandelplan op waarin we het doel van de behandeling aangeven. Ook wordt besproken welke behandelvorm(en) we kiezen en wat de te verwachte behandelduur is. Regelmatig wordt gebruik gemaakt van ‘blended behandelen’. Therapeut en cliënt doorlopen dan samen een digitaal programma, met face-to-face afspraken op vaste momenten, maar ook de mogelijkheid om online behandelmodules te volgen.

Tenslotte bespreken we of we beiden het gevoel hebben, dat we op een positieve manier kunnen samenwerken. Het is erg belangrijk dat u zich bij ons op uw gemak voelt. Indien u onvoldoende klik voelt, gaan we met u op zoek naar een andere psycholoog.

Als de behandeling wordt afgerond bespreken we met u het terugvalpreventieplan.

De meest gebruikte behandelvormen waarmee wij werken zijn:
Cognitieve Gedragstherapie
EMDR( traumabehandeling)
ACT
Oplossingsgerichte therapie
E-Health ( online behandelmodules)

Naast face to face gesprekken bieden wij ook de mogelijkheid om de behandeling online te doen (middels beeldbellen) of in de buitenlucht.

Niet alle hulpvragen worden vergoed door uw zorgverzekeraar.
Als u psychische hulp nodig heeft moet u dit eerst met uw huisarts bespreken.
Hij of zij maakt dan een inschatting of u bij de GZ-psycholoog (Basis GGZ), bij de specialistische GGZ of bij de praktijkondersteuner van de huisarts terecht kunt voor uw problemen.
Zo worden relatieproblemen, werkgerelateerde problemen en verwerkingsproblemen, zoals verlies en werkeloosheid, niet meer vergoed door uw zorgverzekeraar.

Wilt u voor deze problemen toch behandeld worden binnen onze praktijk dan kan dat tegen ons tarief van €94 per sessie. Uw zorgverzekeraar vergoedt dan niets. Bij werkgerelateerde klachten kunt u wellicht met uw werkgever overleggen of deze zorg wil dragen voor de kosten.

We onderhouden (schriftelijk, telefonisch of in overlegsituaties) een nauw contact met andere beroepsgroepen zoals huisartsen, praktijkondersteuners GGZ, Specialistische GGZ, fysiotherapeuten, algemeen maatschappelijk werk. Ook binnen de beroepsgroep werken we samen. Op deze wijze kunnen we snel door (of terug) verwijzen mocht dat nodig zijn.

N.B. U kunt bij ons NIET terecht voor uitgebreid diagnostisch onderzoek, zoals intelligentie- of persoonlijkheidsonderzoek, second opinion. Ook rapporteren wij NIET aan derden in situaties waarbij er een juridisch en/of materieel belang speelt.

Privacystatement

Klik hier om ons privacystatement te lezen

Reacties zijn gesloten.