Terugval en crisis

Terugval?
Aan het eind van uw behandeling is het belangrijk om na te gaan denken over
het voortzetten van uw herstel en terugvalpreventie.
Het is goed om te weten dat een belangrijke factor om terugval te voorkomen
is dat u wéét dat het soms even wat minder goed met u kan gaan. Wanneer u
zich (tijdelijk) minder goed voelt, betekent dit niet dat u terug bij af bent.
Onzekerheid over de toekomst en angst voor terugval zijn in deze fase vrij
normaal. Weten dat dit kan gebeuren maakt juist dat u alert blijft op het zorgen
dat u niet terugvalt in oud gedrag.
Geef het even wat tijd en probeer om hetgeen u in de therapie heeft geleerd
weer toe te passen.
Schakel eventueel een naaste in. Dit kan b.v. een partner, vriend of
vriendin maar ook een leidinggevende zijn. Dit kan opluchting geven maar
het kan u ook helpen om weer zaken op een rijtje te krijgen of fungeren als
stok achter de deur.
Probeer als u last hebt van een terugval (achteraf) na te gaan hoe deze is
ontstaan. Wat had u kunnen doen om deze te voorkomen? Welke strategieën
die u in de therapie heeft geleerd kunt u nu mogelijk weer toepassen? Het
hebben van een terugval betekent niet dat de behandeling niet heeft gewerkt.
Het geeft vaak aan dat u hetgeen u in de therapie heeft geleerd en wat u toen
heeft geholpen weer op moet pakken.
Indien u na een tijdje het gevoel heeft dat de terugval niet tijdelijk is, neem dan
opnieuw contact op met uw huisarts.

 

Crisis?

Onze praktijk is buiten kantooruren niet bereikbaar. In het geval van crisis kunt u de huisartsenpost bellen. Zij kunnen zo nodig de crisisdienst inschakelen.

Alternatieven zijn: de luisterlijn, 113, huiselijk geweld en mishandeling

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.