Tarieven

Tarieven en vergoedingen 

U bent verwezen naar de kortdurende generalistische GGZ. De kortdurende generalistische GGZ is bedoeld voor lichte tot matige problematiek waarbij een kortdurende behandeling voldoende is. Dit in tegenstelling tot de specialistische GGZ. Het gemiddeld aantal behandelingen in de basis GGZ bedraagt 7. Dit kunnen er meer maar ook minder zijn. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van uw klachten.

Er wordt gewerkt gewerkt met het zorgprestatiemodel. Dit is een manier van factureren van uw behandeling aan de zorgverzekeraar. Op de rekening van de zorgverzekeraar kunt u precies zien wanneer en door wie u behandeld bent. Er kunnen twee verschillende prestaties op de rekening te vinden zijn namelijk consult diagnostiek en consult behandeling.

Op de rekening staat ook de zorgvraagtypering. Deze indeling dient om te bepalen hoeveel zorg iemand nodig heeft. Aan de hand van de vragenlijst Honos+ (gericht op uw klachten en problemen) wordt bepaald  welk type zorgvraag in uw situatie van toepassing is. De zorgvraagtypering geeft dus informatie over de te verwachten behandelduur.

 

Eigen risico
Vergoeding van hulp door een psycholoog in de GGZ valt onder het verplichte eigen risico. Dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2024 is het eigen risico €385,- per persoon in totaal.
Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. De tarieven van de gecontracteerde zorg worden bepaald door de verzekeraar. Per verzekeraar kan dit wisselen.

Niet verzekerde zorg zoals bij relatieproblemen, werkgerelateerde klachten, verwerkingsproblemen en coaching worden door ons behandeld tegen ons tarief van €113,- per sessie.

No-show
Afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden geannuleerd of waarbij de cliënt niet verschijnt, noemen wij een ‘no show’. Deze no show’s worden, ongeacht de reden, door ons in rekening gebracht en worden door de zorgverzekeraar niet vergoed. Een in het weekend op het antwoordapparaat ingesproken annulering telt – mits dit méér dan 24 uur van te voren is ingesproken – als een tijdige annulering.
Let op: het tarief voor een ‘no show’ is €50,- en kan afwijken van de tarieven die voor verzekerde sessies gelden.

Reacties zijn gesloten.