Testen

OQ-45

De OQ-45 nemen we af aan het begin en aan het einde van de behandeling. Met deze test worden de behandelresultaten gemeten. De test bevat 45 vragen en meet niet alleen een aantal psychische klachten maar ook hoe u in het dagelijks leven en binnen sociale contacten functioneert. De OQ-45 biedt aanvullende informatie in de intake- en in de afsluitfase.

CQ-index

De CQ-index (of CQI of Consumer Quality Index) GGZ & VZ meet cliëntervaringen. Wij vinden het belangrijk om te weten of u tevreden bent over onze kwaliteit van zorg. Daarom vragen wij u aan het eind van de behandeling of u deze test in wil vullen. De resultaten van dit onderzoek helpen ons bij het continu verbeteren van onze zorg en dienstverlening.

U scoort de behandelervaring op de indicatoren:

Bejegening: voelt u zich serieus genomen en heeft uw behandelaar u alles op een begrijpelijke manier uitgelegd? Schaalscore (op een schaal van 1-5) in 2023: 4,8. Dit cijfer geeft aan dat in onze praktijk de cliënten zich vrijwel altijd serieus genomen voelen door de behandelaar en dat informatie over de behandeling meestal op een duidelijke manier wordt uitgelegd.

Samen beslissen: de mate waarin u heeft ervaren geïnformeerd te zijn over bijvoorbeeld behandelmogelijkheden, verwachtingen, en zelfhulpprogramma’s/ondersteuning. De score zegt ook iets over de mate waarin u heeft ervaren mee te kunnen beslissen over de behandeling. Schaalscore (op een schaal van 1-5) in 2022: 4,6. Dit cijfer geeft aan dat in onze praktijk de cliënten meestal het gevoel hebben geïnformeerd te zijn over de behandelmogelijkheden, verwachtingen en ondersteunende zelfhulpprogramma’s en dat ze grotendeels mee hebben kunnen beslissen over hun behandelopties.

Uitvoering behandeling: is de behandeling de juiste aanpak voor uw klachten geweest en is de behandeling naar wens uitgevoerd? Schaalscore (op een schaal van 1-5) in 2022: 4,8. Dit cijfer geeft aan dat in onze praktijk de cliënten zich gehoord voelen met betrekking tot de wensen betreffende de behandeling, dat er informatie is verstrekt over eventuele bijwerkingen van medicatie ( indien van toepassing) en dat de resultaten van de vragenlijsten zijn besproken.

Daarnaast geeft u de behandeling een rapportcijfer en beantwoordt u enkele losse ervaringsvragen en vragen over uzelf. Gemiddeld rapportcijfer (op een schaal 0-10) in 2022: 8,8

Informatie behandeling: heeft u voldoende uitleg gekregen over de behandeling die u krijgt, over de te verwachten resultaten en over uw klachten? Schaalscore ( op een schaal van 1-5) in 2022: 4,7.

SRS ( Session Rating Scale)

Regelmatig zullen we u vragen hoe u het behandelcontact ervaart. Daarnaast kunnen we de  SSR afnemen. We kunnen dit doen aan het begin, tussentijds en aan het einde van de behandeling. De SSR meet het gevoel over het contact tussen u en uw therapeut.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.